Dialou Damba – Aiché Mouï Gakou

Dialou Damba dans « Aïché Mouï yo ni son ni djougou son môgô lakélé mandi i djougou da bai yo don » chanson hommage à Aiché Gakou dans les années 1980.

Facebook Comments

Dialou Damba – Aiché Mouï Gakou

Musique |

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>